CSS příklad č.3: Horizontální i vertikální vycentrování boxu o fixních rozměrech

Tento příklad ukazuje jak vycentrovat box o fixních rozměrech do středu obrazovky. Narozdíl od ostatních příkladů nezakrývá část obsahu při menší velikosti okna než je rozměr centrovaného boxu. Příklad rovněž nevyužívá žádné CSS hacky.

Testované prohlížeče

Prohlížeče jsou označeny barvami podle toho jestli vykazují fatální chyby či drobné nedostatky. V případě perfektního zobrazení jsou označeny zeleně.

  • Internet Explorer 5.0 na Windows
  • Internet Explorer 5.5 na Windows
  • Internet Explorer 6.0 na Windows
  • Mozilla 1.5 na Linuxu
  • Opera 7.20 B1 na Linuxu (při změně výšky okna se pozice změní až po reloadu)
  • Konqueror 3.1.1 na Linuxu (nerespektuje min-width ani jeho náhradu, projevuje se však mizením jen v levé části při menší šířce okna než velikost boxu)